Мидин уулу Канатбек

Мидин уулу Канатбек

Заместитель директора