Илимий-изилдөө ишинин алкагында Кыргыз Республикасындагы диний абал, диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын негизги аспекттери, диний уюмдардын, радикалдык жана экстремисттик агымдардын ишмердүүлүгү жөнүндө аналитикалык жана практикалык маалыматтарды берүү, ошондой эле өлкө жарандарынын дин маселеси жаатында маалыматтуулук деңгээлин жогорулатуу жана академиялык иште материалдарды колдонуу максатында КР ДИМКнын эксперттери тарабынан “Дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат жана Кыргызстандагы негизги диний агымдар” усулдук китепчеси иштелип чыкты.
Архив