Жаштар дин багынтындагы сабаттуулук боюнча маалымат алышты

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2014-жылдын 14-ноябрындагы ПЖ №203 Жарлыгы менен бекитилген,  2014-2020-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын Концепциясын ишке ашыруу максатында өлкө аймагындагы 14 жогорку окуу жайдын студенттерине Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы (КР ДИМК )  жаштардын укуктук сабаттуулугун, дин багытындагы маалыматтуулукту жогорулатуу жана радикализмдин алдын алуу боюнча 2018-жылдын 1-16 – октябрына чейин иш-чара өткөрдү.

Иш-чарада Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана дүйнөбий мамлекет принциптери, конфессиялар аралык толлеранттулук,  диний баалуулуктарды жана сабырдуулук боюнча түшүндүрүү иш-аракеттери жүргүзүлдү.

Аталган иш-чара GIZ эл аралык уюмунун колдоосунда өткөрүлгөн.

width=800width=562width=563 

Архив