Экстремизм – бул кылмыш

РАДИКАЛИЗМ – коомдогу тез өзгөртүүлөргө алып келүүчү жана мыйзамсыз деструктивдик, экстремисттик иш-аракеттердин аткаруусуна негиз салуучу чектен чыккан көз караштарды жана идеяларды жактоочулук.ЭКСТРЕМИЗМ – мамлекеттин конституциялык түзүлүшүн күч менен өзгөртүүгө жана мыйзамдарды бузууга алып барган кыймыл же иш-аракет, ошондой эле жеке, коомдук жана улуттук коопсуздукка коркунуч жараткан чакырыктар.Экстремисттик, деструктивдик уюмдардын ишмердүүлүгүнө катышуу же алардын материалдарын таратуу, ошондой эле террористтик мүнөздөгү жана экстремисттик багыттагы кылмыштарды жасоо Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин негизинде жоопкерчиликке тартылат.Террористтик мүнөздөгү жана экстремисттик багыттагы кылмыш – бул террористтик жана экстремисттик уюмдун ишмердүүлүгүнө көндүрүү, анын ичинде чет өлкөнүн аймагында болуп жаткан куралдуу кагылышка же согушка катышуу ж.б.Бул кылмыштар үчүн 3-жылдан тартып өмүр бою эркиндигинен ажыратууга чейин жазалар каралган жана ошонодой эле белгиленген кызмат орундарды ээлөө укугунан ажыратылат.

Архив